Citation link:
 • Описанιе на село Горни Турчета и двѣ три народни прикаскы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Описаніе на село Горни Турчета
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
  • Мѣстположеніе на село Горни Турчета
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
  • Народна прикаска безъ кантаръ лъжя Кьосе, Момче и Пчела
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Друга народна прикаска
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • И друга прикаска народна. Момче и Дренче
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Стихове подбудителни къмъ ученіето
   • [с.] 22
  • Пѣсенъ къмъ Султана
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Любезный мой читатели [...]
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Читателю
   • [с.] 27
  • Содержаніе
   • [с. 28]
  • [Корица и последни страници]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]