Abstract:
Асен Христофоров (1910-1970) е един от най-значителните български писатели. Възпитаник на Роберт колеж и London`s School of Economics, професор по икономика; обвинен е в шпионаж и изпратен в Белене. След като излиза от лагера Христофоров се оттегля в Говедарци. Асен Христофоров, 1931 г.
 
Created:
1931 г.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Асен Христофоров
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950305
 
IsFormatOf:
Сн. 1023/88
 
Subject:
писател; професор; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld