Citation link:
Abstract:
Димитър Светлин (1925–1998), псевдоним на Димитър Нинов Стоянов, български писател. Редактор в литературния и детския отдел на Радио София, на детските предавания в БНТ, редактор в сп. “Славейче”. Член на СБП. Димитър Светлин с брат си. Около 1927 г.
 
Created:
около 1927 г.
 
Spatial:
Врачанско, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13941802930532
 
IsFormatOf:
Сн. 2626/03
 
Subject:
поет; писател; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld