Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. 83. Димитър Благоев, Георги Кирков и Георги Димитров сред делегати на ХХІ конгрес на БРСДП (тесни социалисти).
 
Created:
10-12.08.1915
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160140
 
IsFormatOf:
13 б/1
 
Subject:
политик; партия; конгрес; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov