Citation link:
Abstract:
Първите маневри на българската войска след Ньойския договор в околностите на град Попово. Те влизат в историята под името ’’Царските маневри’’. На преден план са ген. Луков и ген. Ив. Каблешков.
 
Creator:
фотоателие ”Репре” – София
 
Created:
1937
 
Spatial:
Попово, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490020
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ЧП 823; л. 11.
 
Subject:
войник; армейски офицер; генерал; цар; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOarmy