Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.15
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.15
 
Date of Issue:
1939
 
Publisher:
Придворна печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Радев, Т. Съдържанието на витамин С в камерната течност на очите при говедото, бивола, овцата, козата и свинята, 1-25; Радев, Т. Върху ксантопротеиновата реакция на Бехер при бивола, 26-38; Попов,П. Един способ за количествено определяне на филицина с колометрит на Autenrieth-Konigsberger и Crecelius - Seifert, 39-62; Начев, Б. Приноси към клиниката на стрихниновото отравяне у кучето, 63-112; Радев, Т. Съдържание на аскорбинова киселина (Витамин С) в Софийското пазарно мляко, 113-129; Радев, Т. Индексът на пречупване на светлината от камерната течност на биволското око, 131-134; Петров, Ст, Хаджидимитров, П. Върху намалението на едрия рогат добитък у нас, 135-167; Тошков, Ал. Един случай на неразвиващи се яйца при пчелна майка (taube Bieneneie), 169-172; Петров, Ст. Нашето овцевъдно производство и възможността за неговото увеличение, 173-200; Иванов, Стефан. Положението на диафрагмата и каудалната граница на плевралните празнини при големите и малки домашни преживни и при свинята, 201-238; Илиев, Т. Върху резистентността на спорите от B. anthracis, B.aivei и B.orpheus срещу топлина и химикали, 239-292; Тошков, Ал. Сегашното състояние на восъкодобиването в България и неговото епизоотологическо значение, 293-311; Петров, Ст. Износът на свиневъдни произведения и неговото влияние върху местното свиневъдство, 313-336; Москов, Моско. Върху вариациите в разклоняването на повърхностните вени на главата при овчи ембриони, 337-351; Еманоилов, Игн. Принос към левкозните изменения в червата на домашните животни, 353-386; Иванов, Стефан. Релефът на palatum durum при овцата с оглед на вариабилитета на plicae palatinae transversae, 387-412; Москов, Моско. Изследвания върху формата и строежа на гръбначния мозък. ІІ съобщение: Гръбначният мозък на кучето и магарето, 413-437; Ангелов, Ст. Разпространение на антракса и борбата с него при домашните животни и човека в България, 439-463; Минчев, П. Принос към етиологията на "месечната слепота" у конете, 465-503; Хаджидимитров, П. Принос към проучване морфологическите особености на косъма на бивола и на сивото местно говедо, 505-574; Павлов, Г. Застраховка на домашните животни, 575-640