Citation link:
 • Начатоцы на христіанско-то ѵченіе, или кратка священна исторія, и кратъкъ катихизисъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Кратка Свѧщенна Исторїѧ.
   • Сътворенїе мїра
    • [с.3]
   • Блажено-то състоѧнїе на прьвы-тѣ Человѣцы
    • [с.]4
   • Грѣхъ-тъ, смьрть-та и надеждата за избавленїето
    • [с.5]
   • Родъ человѣческїй преди потопа
    • [с.]6
    • Потопъ-тъ
   • Человѣческїй родъ слѣдъ потопа и происхожденїе на народы-тѣ
    • [с.7]
   • Авраамъ и дрՃги-тѣ Патрїарси на Еврейскїй народъ
    • [с.8]
    • [с.]9
   • Евреи-тѣ въ Египетъ
    • [с.10]
    • [с.]11
   • Законъ-тъ и Свѧщено-то Писанїе
    • [с.12]
    • [с.]13
   • Странствованїе по пстынѧ-та и входъ-тъ въ обѣтованна-та землѭ
    • [с.]14
    • [с.]15
   • Сѫдїи-тѣ
    • [с.]16
   • Царїе-тѣ
    • [с.17]
   • Пророци-тѣ
    • [с.]18
    • [с.]19
   • ІՃдеи-тѣ въ Вавилонъ
    • [с.]20
   • Времена-та на Данїиловы-тѣ седмины
    • [с.21]
   • Предтеча Хрїстовъ Іоаннъ
    • [с.22]
   • Благовѣщенїе-то на пресвѧтыѧ дѣвы
   • Рождество Хрїстово
    • [с.23]
   • Поклоненїе-то на пастыре-тѣ
   • Обрѣзанїе Господне
   • Срѣтенїе Господне
    • [с.]24
   • Избїенїе-то на Младенцы-тѣ
   • Крьщенїе-то Господне
    • [с.]25
   • Проповѣдь-та Хрїстова
   • Апостоли-тѣ
   • Молитва-та Господнѧ
    • [с.]26
   • Причты-тѣ Хрїстовы
    • [с.27]
   • ЧՃдеса-та Хрїстовы
   • Преображенїе-то Господне
    • [с.28]
   • Лазарево-то Въскрьсенїе
   • Входъ-тъ Господень въ ІерՃсалимъ
    • [с.]29
   • ІՃда Предатель-тъ
   • Тайна-та вечерѧ
    • [с.30]
   • Страдаїѧ-та на Господа нашего ІисՃса Хрїста
    • [с.]31
   • Велика-та Сѫббота
    • [с.]32
   • Въскрьсенїе-то Хрїстово
    • [с.]33
   • Възнесенїе-то Господне
   • Съшествїе-то на Свѧтого ДՃха
    • [с.34]
   • Дѣѧнїѧта на Свѧты-тѣ Апостолы
    • [с.35]
   • Свѧщенно-то Писанїе на Новаго Завѣта
    • [с.36]
   • Допълненїе на Свѧщенна-та Исторїѧ отъ цьрковна-та
    • [с.]37
    • [с.]38
  • Краткіи Катихизисъ
   • Въведеніе
    • [с.39]
   • За Сѵмволъ-тъ вѣры
    • [с.]40
    • [с.]41
    • [с.]42
    • [с.]43
    • [с.44]
    • [с.45]
   • За молитва-та Господнѧ
    • [с.46]
    • [с.47]
   • За Десѧть-тѣхъ заповѣди Божїи
    • [с.48]
    • [с.]49
    • [с.]50
    • [с.]51
    • [с.]52
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]