Citation link:
Abstract:
Стефан Мокрев (1900-1982) е български писател, сътрудник на литертурната периодика, дипломат, аташе по културните въпроси в Рим, Италия. Стефан Мокрев. 1920 г.
 
Created:
юни 1920 г.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Стефан Мокрев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13941802930608
 
IsFormatOf:
Сн. 2192/92
 
Subject:
писател; дипломат; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld