Current View
Citation link:
Title:
Психологически експертизи и неолибералната управляемост на себе си : Автореферат / Симеон Калинов Кюркчиев ; Науч. ръководител Милена Якимова.; Psychological expertises and the neoliberal governmentality of the self Simeon Kalinov Kyurkchiev
 
Creator:
Кюркчиев, Симеон Калинов; Kjurkciev, Simeon Kalinov; Якимова, Милена Якимова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Личност психология.; Свобода и необходимост.; Поведение.
 
*** *** ***
 
001:
001138369
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кюркчиев, Симеон Калинов
 
245:
Психологически експертизи и неолибералната управляемост на себе си :| Автореферат /| Симеон Калинов Кюркчиев ; Науч. ръководител Милена Якимова.
 
246:
Psychological expertises and the neoliberal governmentality of the self| Simeon Kalinov Kyurkchiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 636.6 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
18 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Личност| психология.| Свобода и необходимост.| Поведение.
 
700:
Kjurkciev, Simeon Kalinov| Якимова, Милена Якимова| науч. ръководител