Citation link:
Abstract:
Студенти от Висшето търговско училище в гр. Варна пред нефтена сонда.
 
Created:
1930
 
Spatial:
Варна, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
национален исторически музей
 
Identifier:
F13905565600013
 
IsFormatOf:
№ 29514
 
Subject:
училище; студент; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeducation