Citation link:
Abstract:
Млекари от с. Душанци, Пирдопско.
 
Created:
1901-1910
 
Spatial:
с. Душанци, област София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671836
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1329, оп. 2, а.е. 17.
 
Subject:
селско стопанство; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups