Citation link:
Abstract:
Български и чуждестранни офицери на военното летище в Скопие.
 
Created:
1915
 
Spatial:
Скопие
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450244
 
Subject:
армейски офицер; война; AthPlus