Current View
Title:
Методика на обучение по модул "Бази от данни" : Автореферат / Веселин Руенов Дзивев ; Науч. ръководител Ангел Ангелов.; Teaching methodology on database module Veselin Ruenov Dzivev
 
Creator:
Дзивев, Веселин Руенов; Dzivev, Veselin Ruenov; Ангелов, Ангел Илиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска прогр. "Методика на обучението по математика и информатика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Обучение по математика и информатика" 2018; Библиогр. л. 31-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Информационни и комуникационни технологии методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001141852
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дзивев, Веселин Руенов
 
245:
Методика на обучение по модул "Бази от данни" :| Автореферат /| Веселин Руенов Дзивев ; Науч. ръководител Ангел Ангелов.
 
246:
Teaching methodology on database module| Veselin Ruenov Dzivev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.113 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
40 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска прогр. "Методика на обучението по математика и информатика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Обучение по математика и информатика"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 31-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Информационни и комуникационни технологии| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Dzivev, Veselin Ruenov| Ангелов, Ангел Илиев| науч. ръководител