Current View
Title:
Наказателноправна защита на културното наследство в Република България : Автореферат / Красимир Николов Манов.; Criminal law protection of the cultural heritage in Bulgaria Krasimir Nikolov Manov
 
Creator:
Манов, Красимир Николов; Manov, Krasimir Nikolov
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6 Право / наказателно право СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Културно-историческо наследство правни проблеми. България; Наказателно право България.
 
*** *** ***
 
001:
001141867
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манов, Красимир Николов
 
245:
Наказателноправна защита на културното наследство в Република България :| Автореферат /| Красимир Николов Манов.
 
246:
Criminal law protection of the cultural heritage in Bulgaria| Krasimir Nikolov Manov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 777.7 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6 Право / наказателно право| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Културно-историческо наследство| правни проблеми.| България| Наказателно право| България.
 
700:
Manov, Krasimir Nikolov