Citation link:
Abstract:
Лиляна Михайлова Христова - крайната от дясно на първия ред, със съученици.
 
Created:
около 1935
 
Spatial:
България, гр. Асеновград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Мария Христова
 
RightsHolder:
Мария Христова
 
Identifier:
F14370387450119
 
Subject:
1930; ученик; AthPlus