Citation link:
  • Бележки за езика /Ив. Хаджов.
    • Начална страница с дарствен надпис