Current View
Citation link:
Title:
Стратегии на езикова агресия в парламентарната реч на България и Украйна : Автореферат / Юлияна Стефанова Узаничева ; Науч. ръководител Албена Проданова Стаменова.
 
Creator:
Узаничева, Юлиана Стефанова; Стаменова, Албена Проданова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Албена Проданова Стаменова-Сеизова; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология (Слав. езици - укр. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Славянски езици социолингвистика.; Парламентарна реторика България.; Парламентарна реторика България.
 
*** *** ***
 
001:
001168297
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Узаничева, Юлиана Стефанова
 
245:
Стратегии на езикова агресия в парламентарната реч на България и Украйна :| Автореферат /| Юлияна Стефанова Узаничева ; Науч. ръководител Албена Проданова Стаменова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 287.2 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Албена Проданова Стаменова-Сеизова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология (Слав. езици - укр. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Славянски езици| социолингвистика.| Парламентарна реторика| България.| Парламентарна реторика| България.
 
700:
Стаменова, Албена Проданова| науч. ръководител