Abstract:
Йордан Стратиев (1898-1974) е български детски поет, преводач от руски и румънски език. Бил е на дипломатическа работа в Румъния, Югославия, Австрия, Белгия, Чехословакия. Йордан Стратиев. София, 10.ІV.1914 г.
 
Creator:
D. Osipoff, Plevna
 
Created:
10.ІV.1914 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Йордан Стратиев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820614
 
IsFormatOf:
Сн. 1207/88
 
Subject:
поет; дипломат; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld