Citation link:
 • Лебед : Младежко списание за литература и култура : Год. 2, кн. 1-4 (1922)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Год. 2, кн. 1 (1922)
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с. 10]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
  • Год. 2, кн. 2/3 (1922)
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
  • Год. 2, кн. 4 (1922)
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]