Current View
Citation link:
Title:
Престъплението на овластения : конструиране и употреби : (Между социалистическата собственост и финансовите интереси на ЕС) : Автореферат / Николай Владимиров Янев ; Науч. ръководител Майя Грекова
 
Creator:
Янев, Николай Владимиров; Грекова, Майя Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Престъпление и престъпници в политиката.; Социология правни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001158082
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янев, Николай Владимиров
 
245:
Престъплението на овластения : конструиране и употреби :| (Между социалистическата собственост и финансовите интереси на ЕС) : Автореферат /| Николай Владимиров Янев ; Науч. ръководител Майя Грекова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 245.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
24 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Престъпление и престъпници| в политиката.| Социология| правни проблеми.
 
700:
Грекова, Майя Димитрова| науч. ръководител