Citation link:
Abstract:
Знакът на Географския институт за точната височина на връх Мусала - 2915.43 м.
 
Created:
2.10.1932
 
Spatial:
връх Мусала, Рила планина, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450728
 
Subject:
1930; пейзаж; армейски офицер; AthPlus