Citation link:
Abstract:
Упражнения на ученици от дружество „Габровски юнак”.
 
Created:
1920
 
Spatial:
България, гр. Габрово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450528
 
IsFormatOf:
1626
 
Subject:
1920; спорт; ученик; гимнастическо дружество; AthPlus