Citation link:
 • Бѫлгарски букварь
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригинална корица ]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Учителям
   • [с.3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Букви заглавни
  • Строчни
  • Цѫрковни
   • [с.] 15
  • Слогове
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Слова едносложни
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Слова двесложни
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Слова многосложни
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Кратки наставленія
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • [Църковни текстове - Молитви и Символът на вярата]
   • Слава тебѣ, Боже нашъ, слава тебѣ
    • [с.] 43
   • Отче нашъ, Иже еси на небесѣх
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Сѷмволъ Провославныѧ Вѣры
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Молитва Богоматери
   • Молитва воставъ ѿ сна
    • [с.] 49
   • Молитва ѿходѧ ко снՃ
    • [с.] 50
   • Молитва предъ обѣдомъ
   • Молитва послѣ обѣда
    • [с.] 51
  • Десять заповѣдей
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
  • Басни нравоучительни
   • Лисица
   • Мандрарь и Кучета
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Мраве и скакалци
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • Старец и смѫрть
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Лев, Вѫлкѫ и Лесица
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • От куче уапан
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
  • Кратки повести
   • Дяте и Майка му
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Непослушні-ат Цветан
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
   • Благораѕумно-то Сираче
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • Рада и Драган
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Малко дяте отриѕа си косѫ-та да помогне майци си
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Колко е необходимо трудолюбіе то ѕа наш то благосостояніе
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
  • Бѫлгарски народни пясни
   • 1
    • [с.] 97
    • [с.] 98
   • 2
    • [с.] 99
   • 3
   • 4
    • [с.] 100
    • [с.] 101
   • 5
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • 6
    • [с.] 106
   • 7
    • [с.] 107
   • 8
    • [с.] 108
    • [с.] 109
  • К детям послесловіе
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]