Current View
Citation link:
Title:
Политическа култура на българските турци (края на ХХ и началото на XXI век) : Автореферат / Надежда Йорданова Жечкова ; Науч. ръководител Веселин Тепавичаров
 
Creator:
Жечкова, Надежда Йорданова; Тепавичаров, Веселин Иванов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак. Кат. Етнология; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Турци история. България; Политическа етика България.
 
*** *** ***
 
001:
001157981
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Жечкова, Надежда Йорданова
 
245:
Политическа култура на българските турци (края на ХХ и началото на XXI век) :| Автореферат /| Надежда Йорданова Жечкова ; Науч. ръководител Веселин Тепавичаров
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 738.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
21 с. : ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по професионално направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата"| СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак. Кат. Етнология
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Турци| история.| България| Политическа етика| България.
 
700:
Тепавичаров, Веселин Иванов| науч. ръководител