Current View
Citation link:
Title:
Политическата комуникация в Цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век : Автореферат / Десислава Андреева Енева ; Науч. ръководител Здравка Константинова.
 
Creator:
Андреева, Десислава; Константинова, Здравка Ангелова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Пълното име на авт. е Десислава Андреева Енева; Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - История на бълг. журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2014; Библиогр. с. 35-36; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Журналистика - жанрове история. Цариград; Средства за масова информация история. Цариград; Възраждане България.; Периодичен печат история. Цариград
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андреева, Десислава
 
245:
Политическата комуникация в Цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХІХ век :| Автореферат /| Десислава Андреева Енева ; Науч. ръководител Здравка Константинова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 537 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
37 л. ;| 30 см.
 
500:
Пълното име на авт. е Десислава Андреева Енева| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - История на бълг. журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 35-36
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Журналистика - жанрове| история.| Цариград| Средства за масова информация| история.| Цариград| Възраждане| България.| Периодичен печат| история.| Цариград
 
700:
Константинова, Здравка Ангелова| науч. ръководител