Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Първият разпит на Георги Димитров пред съда.
 
Created:
23.09.1933
 
Spatial:
Лайпциг, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160166
 
IsFormatOf:
Г І 233/16
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov