Citation link:
 • Снотолкователь болгарскіи / напечатасе за любопытство на любочитателите
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Толкованїе на сънищата спорѣдъ азбՃчното нарѣжденіе
   • А
   • Б
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • В
    • [с.] 5
   • Г
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Д
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Е
    • [с.] 11
   • Ж
   • З
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • И
   • К
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Л
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • М
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Н
    • [с.] 24
   • О
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • П
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Р
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • С
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Т
    • [с.] 35
   • Ѹ
    • [с.] 36
   • Х
   • Ц
    • [с.] 37
   • Ч
   • Ш
   • Щ
   • ІА
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Мыенѣ или къпанѣ и сичко що прилича на мыенѣ или къпанѣ
   • Болѣсти, раны, лекове, (илачи) сакатлъцы, екиме, бербере и сичко що прилича тѣмъ
    • [с.] 40
   • Смѣхъ, радость, игры и секаква веселба
   • Воинскій бой, гръменѣ отъ барՃтъ и секакви глъчки и гръменѣта
    • [с.] 41
   • Рѣки, езерета, гіолове, трапища, рыбы и сичко що живее ѹ вода, воденицы, корабе и сичко що е на вода
   • Секакы пары, циваирика, злато, сребро, и дрՃги мадеме, и давашь на заемъ или зимашь
    • [с.] 42
   • Сграды отъ дърво или отъ камикъ, и секаква покъщнина села, градища и секакви сграды
   • Звѣри, добицы секаквы, не конь, птицы и секаква животина що пълзи
    • [с.] 43
   • Пригръщанѣ, цалՃванѣ, ѹтѣха и сичко що показՃва обычанѣ или омраза
   • Свирни, пѣсни, и секакви дрънканѣта или гласове
   • Ако санՃвашь че си голъ или сосъ раздраны дрехи или кՃсՃрліи
    • [с.] 44
   • Сичко що не е цѣло, тѣлесенъ сакатлъкъ, хайдՃцы, изгՃбено нѣщо, малки дѣца и сичко що е развалено (бՃзՃкъ)
   • Дрехи каквы и да са, ткано какво да е, или шито, постилки и секаквы бои
    • [с.] 45
   • Ако санՃвашь че плачешь, жалишь, или се кахъришь
   • Ако посрѣщашь нечаканы гости, или се опознаешь и сичко що става хапансъсъ
    • [с.] 46
   • Зѧфете, ιастіѧ, питіѧ, игры и секаквы сефы
   • Ако санՃвашь време добро или зло
    • [с.] 47
   • Сичко що значи пՃтеходство и премѣщаванѣ
   • Ѹмиранѣ, гробища, мъртовцы, и сичко що прилича на такова
    • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]