Abstract:
Семейството на Панайот Хр. Гюлмезов. Прави, отляво надясно: Тодор Христов, подпоручик Ив. Гюлмезов, майор Хр. Гюлмезов и Марийка П. Гюлмезова. Седнали, отляво надясно: Радка Тодорова (по баща П. Гюлмезова), Панайот Хр. Гюлмезов, Желка П. Гюлмезова, Кера Щерионова Вълкова и София Хр. Гюлмезова (по баща Щерионова Вълкова). Седнали на пода, отляво надясно: Панайот Тодоров (по-късно известен като Сирак Скитник), Георги П. Гюлмезов (също и Гюлмязов - по-късно близък приятел на фамилия Славови) и Марийка Тодорова.
 
Creator:
Минков, Никифор Н.
 
Created:
1893
 
Spatial:
Сливен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Славов, Атанас Василев”
 
RightsHolder:
Нов български университет - Център за документи и архивни фондове
 
Identifier:
F13800237120043
 
Subject:
1890; ателие; портрет; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleatslavov