Citation link:
 • Свитокъ Богоматере или молитва Пресвѧтыѧ Богородицы [2. изд. 1868]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловїе къ Молитва престыѧ бд̑цы
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Молитва ко пресвѧтѣй Бд̑цѣ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
   • [с. 15]
   • [с. 16]
  • Молитва ко ГосподՃ нашемՃ Іи҃сՃ Хр҃стՃ
   • [с. 17]
   • [с. 18]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]