Abstract:
Турският конак (по-късно Царски дворец), до него “Челеби джамия”. София. Преди Освобождението.
 
Creator:
Карастоянов
 
Created:
преди 1878
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
фотоалбум ”Стара София”
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081535
 
IsFormatOf:
ЦДА; ф. 3К; оп. 7; а.е. 328.
 
Subject:
дворец; джамия; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia