Citation link:
 • Село Джамбазито (Ст. Загорско) в етнографско отношение
  • Заглавна страница
  • Гръб на заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254