Citation link:
 • Сиромахъ Богданъ или способъ за обогатяваніе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Способъ за обогатяваніе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • І.
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • ІІ.
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • ІІІ.
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • ІV.
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
  • Съвѣты къмъ младъ търговецъ
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]