Current View
Citation link:
Authors:
Нейков, Александър Нейков; Neykov, Aleksandar; Енчева, Емилия; Соколов, Сокол; Sokolov, Sokol; Encheva, Emiliya
 
Title:
Успехи в биосензорната техника
 
Other Titles:
Biosensor achievments; Биоинженерство / Bioengineering
 
Date of Issue:
2004
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София. Том 54, 2004, № 2. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 113-123
 
Publisher:
Технически университет - София
 
Identifiers:
1311-1311 [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
биосензори – приложение
 
Abstract:
This paper is a review about biosensor development in Faculty of Automation, Technical Univesity — Sofia. The general ideas and main biosensor achievments are briefly presented. Mathematical modeling and digital simulation, development of new biosensor variantsand decision of some technological, optimization, metrological and diagnostic problems are obect of discussion.
 
Description:
Успехи в биосензорната техника / Александър Нейков и др. (Биоинженерство). // Том 54, 2004, № 2. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия 30 години факултет “Автоматика“ ТУ–София, 28-29 октомври 2004 г. София, с. 113-123 : със сх. Други авт.: Емилия Енчева, Сокол Соколов, Йордан Костов, Стоян Стоянов, Цанко Георгиев, Атанасиос Бирбилис, Ваня Рангелова, Антония Панделова, Николай Стоянов, Павлина Кацарова, Валя Маринкова, Радослав Миланов. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.