Citation link:
Abstract:
Делегати на VІІ конгрес на Работническия келнеро-готварски съюз.
 
Created:
1915
 
Spatial:
Бургас, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160017
 
IsFormatOf:
Г ІІ 4428
 
Subject:
професионално обединение; конгрес; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements