Citation link:
 • Краткое и іасное Изложеніе за раздѣленїе то, начертанїе то, именованїе то, и произношенїе то на-писмена та, и правила за срицанїе то, просодїа та, и слогатъ и за право то чтенїе на греческіа іазыкъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любезнїи единоплеменни читатели!
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
  • Глава перваѧ. За раздѣленїе-то на-писмена та
   • [с. 9]
   • [с.] 10
  • Глава втораѧ. За начертанїе то, именованїе то, и произношенїе то на-писмена та
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • ТՃка принадлежи и произношенїе то на-діфѳонгите (сир. на-двоегласни те)
    • [с.] 20
    • [с.] 21
  • Глава третіѧ. За срицанїе то
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • Раздѣлими те
    • [с.] 24
    • [с.] 25
  • Глава четвертаѧ. За просѡдїа та, сир. за гласоՃдаренїе то
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • За дрՃги те знаменїѧ
    • [с.] 33
  • Глава пѧтаѧ. За слогатъ
   • [с.] 34
   • Главное правило за ползванїе то на-слогове те
    • [с.] 35
    • [с.] 36
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]