Current View
Citation link:
Authors:
Гатев, Гео Иванов; Gatev, Geo Ivanov
 
Title:
Двадесет и пет години факултет „АВТОМАТИКА“
 
Date of Issue:
1999
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, Том 50, 1999, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия „25 години Факултет „Автоматика“ ТУ–София 07-08.06.1999 София, с. 5-10
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342X [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
Технически университет (София) – Факултет Автоматика – история
 
Description:
Гатев, Гео Иванов. Двадесет и пет години факултет „АВТОМАТИКА“. (Биоинженерство). // Годишник на ТУ-София, Том 50, 1999, № 1. Автоматика и информатика : Юбилейна научна сесия „25 години Факултет „Автоматика“ ТУ–София 07-08.06.1999 София, с. 5-10.