Citation link:
Abstract:
Майор Милко Мирков с приятели на Боровец.
 
Created:
1929
 
Spatial:
Боровец
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450197
 
Subject:
армейски офицер; свободно време; пейзаж; AthPlus