Current View
Citation link:
Title:
Електроиндуцирано освобождаване на биологично активни вещества от дрожди чрез проточно третиране с импулсно електрично поле : Автореферат / Бояна Димитрова Ангелова ; Науч. ръководител Валентина Ганева.
 
Creator:
Ангелова, Бояна Димитрова; Ганева, Валентина Йорданова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], проф. направление 4.3. Биол. науки (Биофизика) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биофизика и радиобиология" 2020; Библиогр. с. 38-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Биологичноактивни вещества технология.; Дрожди.; Биотехнология.; Електрохимия.
 
*** *** ***
 
001:
001166946
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Бояна Димитрова
 
245:
Електроиндуцирано освобождаване на биологично активни вещества от дрожди чрез проточно третиране с импулсно електрично поле :| Автореферат /| Бояна Димитрова Ангелова ; Науч. ръководител Валентина Ганева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.242 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], проф. направление 4.3. Биол. науки (Биофизика)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биофизика и радиобиология"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 38-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Биологичноактивни вещества| технология.| Дрожди.| Биотехнология.| Електрохимия.
 
700:
Ганева, Валентина Йорданова| науч. ръководител