Citation link:
Abstract:
Прави: Храбър Попов 91896-1979), неизвестна, Венец Попов (1894-1917), седнали: Райна Сп. Николова, Христо Ф. Попов (1878-1930), Мария х.Вълкова-Попова (1860-1934), Петър Михайлов (1879-1926), Анна Сп. Михайлова (1872-19260; деца: Григор Хр. Попов (1901-1995), Мери Пенкова (1898-1987), Лили Николова-Гацова (1911-...).
 
Created:
1913
 
Spatial:
Панчарево
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450284
 
Subject:
пейзаж; портрет; AthPlus