Citation link:
 • Азбукваръ и прьва книжка за чтеніе
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Уроци от буквара]
   • Урокъ I. Гражданская азбуква
    • [с. 3]
   • Урокъ II. Славянская азбуква
    • [с.] 4
   • Урокъ III. Гласны букви. Съгласны буквы
   • Урокъ IV. [Срички]
    • [с.] 5
    • [с.] 6
   • Урокъ V. Съ еднѫ гласнѫ и еднѫ съгласнѫ
    • [с.] 7
   • Урокъ VI. Двѣ съгласны съ еднѫ гласнѫ
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Урокъ VII. По между двѣ съгласны, еднѫ гласнѫ
    • [с.] 10
   • Урокъ VIII. [Едносрични рѣчи]
    • [с.] 11
   • Урокъ IX. Двоесложны рѣчи
    • [с.] 12
   • Урокъ X. Троесложны рѣчи
    • [с.] 13
   • Урокъ XI. Четверосложне рѣчи
    • [с.] 14
   • Урокъ XII. Пятосложне рѣчи
   • Урокъ XIII. Правописны знакове
    • [с.] 15
   • Урокъ XIV. Человѣческо-то тѣло
    • [с.] 16
   • Урокъ XV. Небе-то. Землята. Врѣмена-та
    • [с.] 17
   • Урокъ XVI. Метали и каменіе
    • [с.] 18
   • Урокъ XVII. По главны дрьвета въ Турція
   • Урокъ XVIII. По главны градове въ Турціѭ и по другы-ты дрьжавы по Европѫ
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Урокъ XIX. Изреченія
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Урокъ XX. Съвѣты за здравіе-то
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Урокъ XXI. Благонъравіе
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
  • Уроци извадени отъ Быбліѭ-тѫ
   • Урокъ I.
    • [с. 30]
   • Урокъ II.
    • [с.] 31
   • Урокъ III.
    • [с.] 32
   • Урокъ IV.
    • [с.] 33
   • Урокъ V.
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • Урокъ VI. Изводи отъ зоологіѭ-тѫ. За животны-ты
   • Урокъ VII. Видове на животны-ты
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Урокъ VIII. Свойства на нѣкои животны
    • [с.] 38
    • 1. Львъ
     • [с.] 39
    • 2. Мѣдвѣдъ (мечка)
     • [с.] 40
    • 3. Лѣсица-та
     • [с.] 41
    • 4. Рогачъ (еленъ)
     • [с.] 42
    • 5. Дивъ Осель
     • [с.] 43
    • 6. Овца
    • 7. Козелъ (прѫчь)
     • [с.] 44
    • 8. Волъ
     • [с.] 45
    • 9. Свиня
     • [с.] 46
    • 10. Куче
    • 11. Котуракъ
     • [с.] 47
    • 12. Папагалъ
     • [с.] 48
    • 13. Орелъ
     • [с.] 49
    • 14. Ластавица
     • [с.] 50
   • Урокъ IX. Числа
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Урокъ X. Дни и Мѣсяци
    • [с.] 53
  • Молитвы.
   • Въ употрѣбленїе на Православны-ты
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Символъ-тъ на вѣрѫ-тѫ
    • [с.] 56
   • На вторый съборъ прибавено
   • Молитва прѣди да сѣднемь да ѧдемь
    • [с.] 57
   • Слѣдъ ПладнՃванїе-то
   • Молитва прѣди да сѣднемь да вечерѫме
    • [с.] 58
   • Пѣснь, испѣна въ Пловдивско-то Блъгарско училище
    • [с. 59]
    • [с.] 60
    • [с. 61]
    • [с. 62]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]