Citation link:
 • Медицина за животны-тѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • (Епидимическа болесть на животнытѣ по тѣзи страны позната подъ имято шяпъ)
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Буджилганъ
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Подкоженъ чьравъ сарѫдже
   • [с.] 11
  • Окраставяваніе
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Лихынъ (темріе)
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Озена (Сака)
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Ларингитъ (Хунакъ)
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Тифъ по волове и биволы
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Чехотка на животнытѣ (келебекъ)
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • (Сыпаница на овцытѣ)
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Коликъ (санджи)
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • Шемятъ (делидже-башь-дюнмеси)
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
  • Бѣсъ (Кудусъ)
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Бодежь (салѫнджякъ)
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
  • Овчи далакъ, или крьвна болесть поовцы-тѣ
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]