Current View
Citation link:
Title:
Римските императори срещу готите на Книва : Политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност Автореферат / Лили Грозданова Грозданова ; Науч. ръководител Диляна Ботева.
 
Creator:
Грозданова, Лили Грозданова; Ботева, Диляна Василева науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Coverage:
Рим [държава] история извори. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", шифър 2.2. История и археология (Стара история) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "СТара история, тракология и средновековна история, "Инст. за докторанти и пост-докторанти Диалог Европа"; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Императори история извори Рим [държава].; Римски провинции история извори.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Грозданова, Лили Грозданова
 
245:
Римските императори срещу готите на Книва :| Политическа митология, исторически документи и възстановима събитийност| Автореферат /| Лили Грозданова Грозданова ; Науч. ръководител Диляна Ботева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,02 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
49 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", шифър 2.2. История и археология (Стара история)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "СТара история, тракология и средновековна история, "Инст. за докторанти и пост-докторанти Диалог Европа"
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Императори| история| извори| Рим [държава].| Римски провинции| история| извори.
 
651:
Рим [държава]| история| извори.
 
700:
Ботева, Диляна Василева| науч. ръководител