Citation link:
  • Пенчо Славейков : Поменик /От Александър Теодоров-Балан.
    • Издателска корица
    • Предзаглавна страница с инициали на Боян Пенев