Current View
Citation link:
Title:
Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата : Проблемът за образцовата творба Автореферат. / Камелия Светлинова Спасова ; Науч. ръководител Димитър Камбуров.
 
Creator:
Спасова, Камелия Светлинова; Камбуров, Димитър Костадинов науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен доктор по науч. спец. Теория на лит. [05.04.01] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Слав. филологии, Кат. по теория на лит. 2011; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Литература - теория и естетика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Спасова, Камелия Светлинова
 
245:
Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата :| Проблемът за образцовата творба| Автореферат. /| Камелия Светлинова Спасова ; Науч. ръководител Димитър Камбуров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 509 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен доктор по науч. спец. Теория на лит. [05.04.01]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Слав. филологии, Кат. по теория на лит.| 2011
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Литература - теория и естетика.
 
700:
Камбуров, Димитър Костадинов| науч. ръководител