Abstract:
Дейци македонското освободително движение. Първият от дясно е Тодор Станков.
 
Created:
1901
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670536
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 35.
 
Subject:
освободително движение; доброволец; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople