Current View
Citation link:
Title:
Анализ на мрежи на влияние : Личностите в медийното отразяване на глобални проблеми (2013 и 2017 г.) : Автореферат / Мая Фадеева Колева ; Науч. ръководител Мария Нейкова.
 
Creator:
Колева, Мая Фадеева; Нейкова, Мария Стефанова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Подв. със спирала; Автореферат на дисертацияза присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Международна журналистика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Средства за масова информация влияние.; Глобални проблеми на човечеството в средствата за масова информация.
 
*** *** ***
 
001:
001151153
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Мая Фадеева
 
245:
Анализ на мрежи на влияние :| Личностите в медийното отразяване на глобални проблеми (2013 и 2017 г.) : Автореферат /| Мая Фадеева Колева ; Науч. ръководител Мария Нейкова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 273.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
26 с. ;| 30 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.| Подв. със спирала
 
502:
Автореферат на дисертацияза присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Международна журналистика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Средства за масова информация| влияние.| Глобални проблеми на човечеството| в средствата за масова информация.
 
700:
Нейкова, Мария Стефанова| науч. ръководител