Citation link:
Abstract:
Лагер на българските опълченци в Плоещ.
 
Created:
май 1877 г.
 
Spatial:
Плоещ, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460096
 
IsFormatOf:
С І 346
 
Subject:
освободително движение; опълченец; Руско-турска-война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar