Citation link:
Abstract:
Млади момичета, членуващи в Юнашкото дружество - София.
 
Created:
22.10.1920
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450214
 
Subject:
детско дружество; AthPlus