Abstract:
Родственици на Стефан Герджиков.
 
Created:
1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490910
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1182К; оп. 1; а.е. 27.
 
Subject:
портрет; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople