Current View
Citation link:
Title:
Диагностициране на уменията за оценка и самооценка у четвъртокласници (дидактически аспект) : Автореферат / Анна Иванова Радева-Миронова ; Науч. ръководител Коста Герджиков.
 
Creator:
Радева-Миронова, Анна Иванова; Герджиков, Коста Димитров науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и прeдучилищна педагогика, Кат. Социална педагогика и социално дело" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Детска и педагогическа психология.; Основни училища методика на преподаването.; Дидактика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радева-Миронова, Анна Иванова
 
245:
Диагностициране на уменията за оценка и самооценка у четвъртокласници (дидактически аспект) :| Автореферат /| Анна Иванова Радева-Миронова ; Науч. ръководител Коста Герджиков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 466 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
38 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и прeдучилищна педагогика, Кат. Социална педагогика и социално дело"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Детска и педагогическа психология.| Основни училища| методика на преподаването.| Дидактика.
 
700:
Герджиков, Коста Димитров| науч. ръководител